• Video Teambuilding: Trò chơi mắt xích (phiên bản 2)

  Video Teambuilding: Trò chơi mắt xích (phiên bản 2)

  21/07/2016 - 12:27
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: Mắt xích
 • Video Teambuilding: Trò chơi mắt xích (phiên bản 1)

  Video Teambuilding: Trò chơi mắt xích (phiên bản 1)

  29/05/2016 - 01:25
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: Mắt xích
 • Video Teambuilding: Trò chơi Sức mạnh vòng 3

  Video Teambuilding: Trò chơi Sức mạnh vòng 3

  05/05/2016 - 06:30
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: Sức mạnh vòng 3.
 • Video Teambuilding: Trò chơi Bước chân đoàn kết

  Video Teambuilding: Trò chơi Bước chân đoàn kết

  15/04/2016 - 10:20
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: Bước chân đoàn kết.
 • Video Teambuilding: Trò chơi chuyền nước

  Video Teambuilding: Trò chơi chuyền nước

  27/03/2016 - 07:09
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: Chuyền nước.
 • Video Teambuilding: Trò chơi kẹp bóng (phiên bản 3)

  Video Teambuilding: Trò chơi kẹp bóng (phiên bản 3)

  13/03/2016 - 01:10
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: kẹp bóng
 • Video Teambuilding: Trò chơi nhảy bao bố (phiên bản 1)

  Video Teambuilding: Trò chơi nhảy bao bố (phiên bản 1)

  02/03/2016 - 06:25
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: nhảy bao bố.
 • Video Teambuilding: Trò chơi kẹp bóng (phiên bản 2)

  Video Teambuilding: Trò chơi kẹp bóng (phiên bản 2)

  19/02/2016 - 02:34
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding vui nhộn và dễ chơi: Kẹp bóng
 • Video Teambuilding: Trò chơi chuyền vòng

  Video Teambuilding: Trò chơi chuyền vòng

  08/02/2016 - 06:29
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding quen thuộc, dễ chơi: Trò chơi truyền vòng
 • Video Teambuilding: Trò chơi kẹp bóng (phiên bản 1)

  Video Teambuilding: Trò chơi kẹp bóng (phiên bản 1)

  26/01/2016 - 10:55
  Teambuilding là một phần rất ý nghĩa trong chương trình của các đoàn, nhóm đi du lịch theo tour hay đi tự túc. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một trong những trò chơi teambuilding quen thuộc và dễ chơi: Kẹp bóng tiếp sức

Tin tức Du lịch

loading...