A+ A A- Kiểu đọc sách

Đi Quảng Bình nên ở khách sạn nào?

10:45 10/01/2018
loading...

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số khách sạn ở Quảng Bình để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.

1.Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: 02 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3823333

2. Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình (****)

Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3822276

3.Khách sạn Luxe

Địa chỉ: 55 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3845959

4.Khách sạn Mường Thanh

Địa chỉ: 119 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3811666

5.Khách sạn Tân Bình

Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3843076

6.Khách sạn Sunrise

Địa chỉ: 89 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3810666

7.Khách sạn Phú Quý

Địa chỉ: Đường Trương Pháp

Điện thoại: 052.3840679

8.Khách sạn COSEVCO Nhật Lệ

Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052.3822180

9.Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ

Địa chỉ: Đường Trương Pháp

Điện thoại: 052.3822369

10.Khách sạn Mỹ Quang

Địa chỉ: 69 Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3820 691

11.Khách sạn Kim Long

Địa chỉ: Đường Trường Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3827 590

12.Khách sạn Thiên Long

Địa chỉ: 16 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3820 519

13.Khách sạn Thái Bình

Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823 110

14.Khách sạn Ban Mai

Địa chỉ: Trường Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3810 755

15.Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: 02 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823 333

16.Khách sạn Hoa Mai

Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3825 831

 

 

loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

loading...