A+ A A- Kiểu đọc sách

Đến Huế nên ở khách sạn nào?

11:43 22/08/2017
loading...

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số khách sạn ở Huế để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.

Camellia Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 57 - 59 Bến Nghé, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84-54) 2220550 . Fax: (84-54) 2220440

Email: info@camellia-hotels.com.vn

Hue Heritage Hotel (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 9 Lý Thường Kiệt, Huế, Thừa Thiên - Huế

Ideal Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 1 Võ Thị Sáu, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84.54) 3825555 . Fax: (84.54) 388375

Email: info@idealhotel.com.vn

Khách sạn Canary (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 37 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.839.699 . Fax: 84.054.3839696

Khách Sạn Celadon Palace Huế

Địa chỉ: 105a Hùng Vương, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054)3938239

Khách sạn Crown (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 181 Bà Triệu, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.936.167

Khách sạn Duy Tân 2 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 46 Trần Quang Khải, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.936.985 . Fax: 84.054.3936988

Khách sạn Hồng Thiện 1 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 35/6 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3824347

Khách sạn Huế Sports 2 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 6 Bà Triệu, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3815454

Khách sạn Hue Simle (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 175 Bà Triệu , P. Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (08) 2.222.868 . Fax: (84-54) 2222.8 . ĐTDD: 090 303 6959

Khách sạn Lâm Bảo Long (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 80 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.822.804

Khách sạn Mường Tahnh - Huế (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.936.688 . Fax: (84-54) 3936 69

Khách sạn Mondial Huế (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.945.599

Khách sạn New Time (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 21 - 23 Đội Cung, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.822.766 . Fax: 054.3849419

Khách sạn Ngọc Hương (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 8-10 Chu Văn An, P.Phú Hội, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84-54) 383 01

Khách sạn Như Phú (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 16 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3831455 . Fax: (84) 054.38258

Email: sales@nhuphuhotel.com

Khách Sạn Queen 1 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3828444

Khách sạn Queen 2 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Cừ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.826.788 . Fax: 84.54.3835005

Khách sạn Thanh Tâm (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3874456 . Fax: (84)(54) 3.873

Email: sales@thanhtamresort.com.vn

Khách sạn Trần Lý (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 78 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3830894 . Fax: (054) 3839101

Email: tranlyhotel@yahoo.com.vn

Khách sạn Valentine (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 7/64 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.817.665

Khách sạn Vina (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 57/3 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 6.252.114 . Fax: 84 (54) 625214

New Star Hotel (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 36 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (08) 36.012.152 . Fax: Fax: +84 54. 38

Email: info@newstarhuehotel.com

Orchid Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 30A Chu Văn An,, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84-54) 383 121 . Fax: (84-54) 383 121

Email: info@orchidhotel.com.vn

Romance Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: 84 – 54 – 389 8 . Fax: 84 – 54 – 383

Email: info@romancehotel.com.vn

Khách Sạn Thuận Hóa

7 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822553

t-hoahtl@dng.vnn.vn

Website: www.thuanhoahuehotel.com.vn

Khách Sạn Thăng Long 3

52 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823531

Khách Sạn Nguyễn Tri Phương

56 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3829282

Khách Sạn Bến Ngự

40 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828622

Khách Sạn La-Residence-Cty LD Khách Sạn Kinh Thành

5 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3837475

resa@la-residence-hue.com

Website: www.la-residence-hue.com

Khách Sạn Thái Bình 1

6/34 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828058

ksanthaibinh@hotmail.com

Khách Sạn Đồng Lợi

19 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822296

interser@dng.vnn.vn

Khách Sạn Thanh Lịch

33 Hai Bà Trưng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825975

thanhlichks@dng.vnn.vn

Website: www.thanhlichhotel.com.vn

Khách Sạn Hoàn Mỹ

44 Đống Đa, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821560

Khách Sạn Thành Lợi

11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3524803

xnthanhloi@dng.vnn.vn

Khách Sạn Century Riverside-Cty LD Khách Sạn Bờ Sông Thanh Lịch

49 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823390

info@centuryriversidehue.com

Website: www.centuryriversidehue.com

Khách Sạn Hướng Dương

3B Hai Bà Trưng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821550

hcmchue@dng.vnn.vn

Khách Sạn Hoàn Thiện

7 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823999

Khách Sạn Hoa Vàng

66/10 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828068

Khách Sạn Hoàng Tuấn

90 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3837827

Khách Sạn Hoàng Long

5 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828235

Khách Sạn Thiên Đường

47 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825977

Khách Sạn Thành Nội

57 Đặng Dung, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3522478

thanhnoi@dng.vnn.vn

Khách Sạn Huế Sports 1

15 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828096

huestays@gmail.com

Website: www.hotels-inhue.com

Khách Sạn Ngự Bình

60 Trần Phú, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825752

Khách Sạn Hữu Thuận

243 Lê Duẩn, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3528155

Khách Sạn Đông Phương

60 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825333

dongphuonghotel60@yahoo.com.vn

Khách Sạn Kinh Dô

1 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821188

Khách Sạn Mai Lan

37 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828601

Khách Sạn Gold

28 Bà Triệu, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3814815

khanhdatcttnhh@yahoo.com

Khách Sạn Nhật Tường

12 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3830261

Khách Sạn Vỹ Dạ

47 Nguyễn Sinh Cung, X. Vĩ Dạ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3826145

vydahotel@hotmail.com

Website: www.vydahotel.com.vn

Khách Sạn Riverside

86 Lê Lợi, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3826556

Khách Sạn Gold

28 Bà Triệu, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3814815

khanhdatcttnhh@yahoo.com

Khách Sạn Hướng Dương

3B Hai Bà Trưng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821550

hcmchue@dng.vnn.vn

Khách Sạn Thăng Long 3

52 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823531

Khách Sạn Tràng Tiền

62 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822128

KS Pilgrimage Village - Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Á Đông

130 Minh Mạng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3849097

adongcoltd@dng.vnn.vn

Khách Sạn Hoàn M

44 Đống Đa, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821560

Khách Sạn Đông Sơn

50 Nguyễn Khuyến, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822861

Khách Sạn Huy Hoàng

16 Nguyễn Trường Tộ, X. Phước Vĩnh, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823635

Khách Sạn Nguyễn Tri Phương

56 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3829282

nguyentriphuong@yahoo.com

Khách Sạn Mai Đào-Cty TNHH Mai Đào

21 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825793

maidaohotel@dng.vnn.vn

Khách Sạn La-Residence-Cty LD Khách Sạn Kinh Thành

5 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3837475

Khách Sạn Thái Y

10 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3897372

thaiyhotel@yahoo.com

Website: www.thaiyhotel.com

Khách Sạn Khải Hoàn

29 Bà Triệu, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3826721

kskhaihoan@yahoo.com

Khách Sạn Nguyễn Huệ

100 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3833133

nguyenhuehotel@dng.vnn.vn

Website: www.nguyenhuehotel.com.vn

Khách Sạn Xanh

2 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822153

info@greenhotel-hue.com

Website: www.greenhotel-hue.com

Khách Sạn Du Lịch Sông Hương

79 Nguyễn Sinh Cung, X. Vĩ Dạ, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823675

ksdlcdsh@dng.vnn.vn

Khách sạn Saigon Morin

Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 3823 526 Fax: 3825 155

Khách sạn Huế Queen

Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, Tp. Huế

Điện thoại: 2220 221 Fax: 2220 230

Khách sạn Park View

Địa chỉ: 09 Ngô Quyền, Tp. Huế

Điện thoại: 3823 278/ 3846 361 Fax: 3837 381

Khách sạn Duy Tân

Địa chỉ: 12 Hùng Vương, Tp. Huế

Điện thoại: 3825 001/ 3826 479 Fax: 3826 477

Khách sạn Thanh Lịch

Địa chỉ: 33 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Điện thoại: 3825 973/ 3825 975 Fax: 3825 972

Khách sạn Hương Giang

Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 3822 122 Fax: 3823 102

Khách sạn Asia

Địa chỉ: 17 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Điện thoại: 3830 283 Fax: 3828 972

Khách sạn Cố Đô

Địa chỉ: 32 Trường Chinh, Tp. Huế

Điện thoại: 3826 249/ 3826 250 Fax: 3826 252

Khách sạn Hoàng Tuấn

Địa chỉ: Lô B16, B17 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế

Điện thoại: 3814 174 Fax: 3814 176

 

loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

loading...