Mời độc giả ngắm chọn bộ ảnh Biển Hồ vào Thu trên đất Campuchia:

Hòa Nguyến (Thực hiện)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here