Mời độc giả ngắm chọn bộ ảnh Biển Hồ vào Thu trên đất Campuchia:

Hòa Nguyến (Thực hiện)