Mời các bạn chiêm ngưỡng một số hình ảnh Mộc Châu trong mùa hoa mận trắng 2018. Ảnh: Hồng Sơn

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh