Rừng tràm Trà Sư là điểm đến hấp dẫn ở Châu Đốc

Thốt nốt được người Chăm trồng nhiều ở Tịnh Biên (An Giang)

Nuôi cá bè ở làng người Chăm tại Châu Đốc

Nhà thờ của người Chăm theo đạo hồi ở Châu Đốc

Người Chăm theo đạo hồi ở Châu Đốc

Cửa hàng bán các loại mắm trong chợ Châu Đốc