A+ A A- Kiểu đọc sách

Đến Huế nên ở khách sạn nào?

loading...

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số khách sạn ở Huế để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.

Camellia Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 57 - 59 Bến Nghé, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84-54) 2220550 . Fax: (84-54) 2220440

Email: info@camellia-hotels.com.vn

Hue Heritage Hotel (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 9 Lý Thường Kiệt, Huế, Thừa Thiên - Huế

Ideal Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 1 Võ Thị Sáu, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84.54) 3825555 . Fax: (84.54) 388375

Email: info@idealhotel.com.vn

Khách sạn Canary (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 37 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.839.699 . Fax: 84.054.3839696

Khách Sạn Celadon Palace Huế

Địa chỉ: 105a Hùng Vương, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054)3938239

Khách sạn Crown (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 181 Bà Triệu, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.936.167

Khách sạn Duy Tân 2 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 46 Trần Quang Khải, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.936.985 . Fax: 84.054.3936988

Khách sạn Hồng Thiện 1 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 35/6 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3824347

Khách sạn Huế Sports 2 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 6 Bà Triệu, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3815454

Khách sạn Hue Simle (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 175 Bà Triệu , P. Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (08) 2.222.868 . Fax: (84-54) 2222.8 . ĐTDD: 090 303 6959

Khách sạn Lâm Bảo Long (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 80 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.822.804

Khách sạn Mường Tahnh - Huế (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.936.688 . Fax: (84-54) 3936 69

Khách sạn Mondial Huế (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.945.599

Khách sạn New Time (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 21 - 23 Đội Cung, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.822.766 . Fax: 054.3849419

Khách sạn Ngọc Hương (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 8-10 Chu Văn An, P.Phú Hội, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84-54) 383 01

Khách sạn Như Phú (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 16 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3831455 . Fax: (84) 054.38258

Email: sales@nhuphuhotel.com

Khách Sạn Queen 1 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3828444

Khách sạn Queen 2 (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Cừ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.826.788 . Fax: 84.54.3835005

Khách sạn Thanh Tâm (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3874456 . Fax: (84)(54) 3.873

Email: sales@thanhtamresort.com.vn

Khách sạn Trần Lý (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 78 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3830894 . Fax: (054) 3839101

Email: tranlyhotel@yahoo.com.vn

Khách sạn Valentine (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 7/64 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 3.817.665

Khách sạn Vina (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 57/3 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (054) 6.252.114 . Fax: 84 (54) 625214

New Star Hotel (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 36 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (08) 36.012.152 . Fax: Fax: +84 54. 38

Email: info@newstarhuehotel.com

Orchid Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 30A Chu Văn An,, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: (84-54) 383 121 . Fax: (84-54) 383 121

Email: info@orchidhotel.com.vn

Romance Hotel Hue (Huế, Thừa Thiên - Huế)

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Huế, Thừa Thiên - Huế

ĐT cố định: 84 – 54 – 389 8 . Fax: 84 – 54 – 383

Email: info@romancehotel.com.vn

Khách Sạn Thuận Hóa

7 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822553

t-hoahtl@dng.vnn.vn

Website: www.thuanhoahuehotel.com.vn

Khách Sạn Thăng Long 3

52 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823531

Khách Sạn Nguyễn Tri Phương

56 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3829282

Khách Sạn Bến Ngự

40 Trần Thúc Nhẫn, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828622

Khách Sạn La-Residence-Cty LD Khách Sạn Kinh Thành

5 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3837475

resa@la-residence-hue.com

Website: www.la-residence-hue.com

Khách Sạn Thái Bình 1

6/34 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828058

ksanthaibinh@hotmail.com

Khách Sạn Đồng Lợi

19 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822296

interser@dng.vnn.vn

Khách Sạn Thanh Lịch

33 Hai Bà Trưng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825975

thanhlichks@dng.vnn.vn

Website: www.thanhlichhotel.com.vn

Khách Sạn Hoàn Mỹ

44 Đống Đa, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821560

Khách Sạn Thành Lợi

11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3524803

xnthanhloi@dng.vnn.vn

Khách Sạn Century Riverside-Cty LD Khách Sạn Bờ Sông Thanh Lịch

49 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823390

info@centuryriversidehue.com

Website: www.centuryriversidehue.com

Khách Sạn Hướng Dương

3B Hai Bà Trưng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821550

hcmchue@dng.vnn.vn

Khách Sạn Hoàn Thiện

7 Nguyễn Công Trứ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823999

Khách Sạn Hoa Vàng

66/10 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828068

Khách Sạn Hoàng Tuấn

90 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3837827

Khách Sạn Hoàng Long

5 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828235

Khách Sạn Thiên Đường

47 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825977

Khách Sạn Thành Nội

57 Đặng Dung, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3522478

thanhnoi@dng.vnn.vn

Khách Sạn Huế Sports 1

15 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828096

huestays@gmail.com

Website: www.hotels-inhue.com

Khách Sạn Ngự Bình

60 Trần Phú, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825752

Khách Sạn Hữu Thuận

243 Lê Duẩn, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3528155

Khách Sạn Đông Phương

60 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825333

dongphuonghotel60@yahoo.com.vn

Khách Sạn Kinh Dô

1 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821188

Khách Sạn Mai Lan

37 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3828601

Khách Sạn Gold

28 Bà Triệu, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3814815

khanhdatcttnhh@yahoo.com

Khách Sạn Nhật Tường

12 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3830261

Khách Sạn Vỹ Dạ

47 Nguyễn Sinh Cung, X. Vĩ Dạ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3826145

vydahotel@hotmail.com

Website: www.vydahotel.com.vn

Khách Sạn Riverside

86 Lê Lợi, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3826556

Khách Sạn Gold

28 Bà Triệu, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3814815

khanhdatcttnhh@yahoo.com

Khách Sạn Hướng Dương

3B Hai Bà Trưng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821550

hcmchue@dng.vnn.vn

Khách Sạn Thăng Long 3

52 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823531

Khách Sạn Tràng Tiền

62 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822128

KS Pilgrimage Village - Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Á Đông

130 Minh Mạng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3849097

adongcoltd@dng.vnn.vn

Khách Sạn Hoàn M

44 Đống Đa, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3821560

Khách Sạn Đông Sơn

50 Nguyễn Khuyến, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822861

Khách Sạn Huy Hoàng

16 Nguyễn Trường Tộ, X. Phước Vĩnh, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823635

Khách Sạn Nguyễn Tri Phương

56 Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3829282

nguyentriphuong@yahoo.com

Khách Sạn Mai Đào-Cty TNHH Mai Đào

21 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3825793

maidaohotel@dng.vnn.vn

Khách Sạn La-Residence-Cty LD Khách Sạn Kinh Thành

5 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3837475

Khách Sạn Thái Y

10 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3897372

thaiyhotel@yahoo.com

Website: www.thaiyhotel.com

Khách Sạn Khải Hoàn

29 Bà Triệu, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3826721

kskhaihoan@yahoo.com

Khách Sạn Nguyễn Huệ

100 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3833133

nguyenhuehotel@dng.vnn.vn

Website: www.nguyenhuehotel.com.vn

Khách Sạn Xanh

2 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3822153

info@greenhotel-hue.com

Website: www.greenhotel-hue.com

Khách Sạn Du Lịch Sông Hương

79 Nguyễn Sinh Cung, X. Vĩ Dạ, Thừa Thiên-Huế

(054 ) 3823675

ksdlcdsh@dng.vnn.vn

Khách sạn Saigon Morin

Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 3823 526 Fax: 3825 155

Khách sạn Huế Queen

Địa chỉ: 29 Trần Quang Khải, Tp. Huế

Điện thoại: 2220 221 Fax: 2220 230

Khách sạn Park View

Địa chỉ: 09 Ngô Quyền, Tp. Huế

Điện thoại: 3823 278/ 3846 361 Fax: 3837 381

Khách sạn Duy Tân

Địa chỉ: 12 Hùng Vương, Tp. Huế

Điện thoại: 3825 001/ 3826 479 Fax: 3826 477

Khách sạn Thanh Lịch

Địa chỉ: 33 Hai Bà Trưng, Tp. Huế

Điện thoại: 3825 973/ 3825 975 Fax: 3825 972

Khách sạn Hương Giang

Địa chỉ: 51 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 3822 122 Fax: 3823 102

Khách sạn Asia

Địa chỉ: 17 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế

Điện thoại: 3830 283 Fax: 3828 972

Khách sạn Cố Đô

Địa chỉ: 32 Trường Chinh, Tp. Huế

Điện thoại: 3826 249/ 3826 250 Fax: 3826 252

Khách sạn Hoàng Tuấn

Địa chỉ: Lô B16, B17 Phạm Văn Đồng, Tp. Huế

Điện thoại: 3814 174 Fax: 3814 176

 

loading...
Viết bình luận

Tin tức Du lịch

 • Tàu hỏa '5 sao' hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

  Tàu hỏa '5 sao' hiện đại nhất Việt Nam có gì đặc biệt?

  Từ ngày 10/1/2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức đưa 6 đoàn tàu khách chất lượng “5 sao” vào khai thác trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

 • Nữ hoàng âm nhạc Anh Leona Lewis đón năm mới tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

   Nữ hoàng âm nhạc Anh Leona Lewis đón năm mới tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

  Leona Lewis, giọng ca vàng của xứ sở sương mù từng làm nên lịch sử tại bảng xếp hạng danh tiếng Billboard 100 của Mỹ với bản hit “Bleeding Love” đã cùng bạn trai Dennis Jauch đón năm mới 2018 tại khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới 2017.

 • Từ bây giờ, bạn có thể 'bay thẳng' đến Campuchia

  Từ bây giờ, bạn có thể 'bay thẳng' đến Campuchia

  “Dù hiện nay phần lớn khách cũng như tour du lịch từ TP.HCM đi Campuchia chủ yếu là đường bộ, Hà Nội chưa có đường bay thẳng đến Campuchia. Do đó, mở đường bay thẳng Việt Nam đến Campuchia sẽ giúp kết nối tài nguyên du lịch lớn giữa hai nước, thu hút du khách đến với các điểm đến du lịch của cả hai nước”.

 • Top điểm đến đốn tim du khách dịp Giáng sinh

  Top điểm đến đốn tim du khách dịp Giáng sinh

  Không cần phải đi nước ngoài mới có thể tận hưởng Giáng sinh ngập tràn tuyết trắng. Ngay tại các khu vui chơi giải trí Sun World của Tập đoàn Sun Group, tuyết vẫn đang rơi, và Noel đang vô cùng rực rỡ.

 • Saigontourist – Mai vàng đất Việt vươn tầm thế giới

  Saigontourist – Mai vàng đất Việt vươn tầm thế giới

  Thành lập tháng 8/1975, trải qua chặng đường dài hoạt động, đến nay Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã trở thành thương hiệu dẫn đầu du lịch Việt. Có thể khẳng định, nhắc tới doanh nghiệp du lịch Việt Nam không thể không nhắc đến thương hiệu Saigontourist – đơn vị từng vinh dự nhận nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động, cùng các giải thưởng trong và ngoài nước.

loading...